Search form

San Mateo 10:21

21’Ta iin ñani naki̱ꞌo ra ñani mií rá no̱ó ta̱ néꞌe choon, dá kaꞌání ñáá rá. Ta dión taꞌani kee na̱ kúú tatá xíꞌín de̱ꞌe ra. Ta dao de̱ꞌe ndakuei na̱á xíꞌín tatá xi̱, ta kaꞌání ñaá rá.