Search form

San Mateo 10:22

22Ta koni uꞌu̱ kini ndidaá ña̱yuu ndo̱ꞌó sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱. Tído ndi ndáa na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé iní ni̱ sa̱ ndita ndaa̱ xíꞌíín nda̱ no̱ó ndíꞌí kuií, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki na.