Search form

San Mateo 10:25

25Sa̱ꞌá ño̱ó ná nataꞌan ini ta̱ dákuáꞌa ndoꞌo ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo ta̱a dánaꞌa̱ noo̱ rá, dión ní, ta̱ kéchóon, ná nataꞌan ini ra̱ ndoꞌo ra táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndóꞌo satoꞌo ra̱. Dá chi̱ ni̱ chi̱naní ná satoꞌo ndo̱, Beelzebú, sa̱ꞌá ño̱ó kaꞌí ka̱ kee na xíꞌín ndoꞌó.