Search form

San Mateo 10:26

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndá yoo kánian yu̱ꞌú yo̱

26’Sa̱ꞌá ño̱ó ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱ kee ña̱yuu kée dión, dá chi̱ ndidaá vá ña̱ꞌa ió de̱ꞌé, daí ña̱ natu̱uan. Ta ndidaá vá ña̱ꞌa kéde̱ꞌé ña̱yuu, daí ña̱ natu̱uan.