Search form

San Mateo 10:34

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ taó xóo táꞌan ña̱yuu saꞌa̱ mií ná

34’Ná dáꞌa ni kaꞌán ndoꞌó ña̱ ve̱i yuꞌu̱ nachindei va̱ꞌi ña̱yuu. Diꞌa ni̱ ka̱sáa̱i̱ xíꞌín espada, dá ná kaꞌanda táꞌan ña̱yuu saꞌa̱ yúꞌu̱.