Search form

San Mateo 10:35

35Chi̱ ni̱ ka̱sáa̱i̱ dána̱ái̱ de̱ꞌe xíꞌín tatá ra̱. Dión taꞌani na̱á de̱ꞌe diꞌí xíꞌín naná xi̱. Ta dión taꞌani kee iin sa̱no xíꞌín xi̱doa̱n.