Search form

San Mateo 10:37

37Ta na̱ kóni̱ cháá ka̱ tatá na̱ xíꞌín naná na̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ ko̱ káni taꞌan vaan kakuu kuendá yuꞌu̱. Ta na̱ kóni̱ cháá ka̱ de̱ꞌe yií na̱ xíꞌín de̱ꞌe diꞌí na̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ ko̱ káni taꞌan vaan kakuu kuendá yuꞌu̱.