Search form

San Mateo 10:40

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ nandió néꞌe Ndios ña̱ va̱ꞌa no̱ó na̱ kée ña̱ va̱ꞌa xíꞌín ña̱yuu na̱

40’Ta ndi ndáa ña̱yuu nátiin va̱ꞌa ndoꞌó, nda̱ yuꞌu̱ nátiin va̱ꞌa na. Ta na̱ nátiin va̱ꞌa yuꞌu̱, nda̱ na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii nátiin va̱ꞌa na.