Search form

San Mateo 11:10

10Chi̱ saꞌa̱ mií ná káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios diꞌa:

Ná koꞌi̱n tandaꞌí iin ta̱a kuió no̱ó koꞌo̱n noo̱ yo̱ꞌó,

ta kasto̱ꞌon ra to̱ꞌin xíꞌín ña̱yuu,

dá ná kandei nduu na̱ kueídóꞌo na ña̱ koꞌo̱n kaꞌo̱n xíꞌín ná.