Search form

San Mateo 11:12

12’Nda̱ kuu̱ ni̱ sa̱ xi̱onoo Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, ta nda̱ kuu̱ víti de̱én nda̱ꞌo kéndava̱ꞌa ña̱yuu xíꞌín na̱ dánaꞌa̱ no̱ó ña̱yuu ndi kee na ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, ta sadí ña̱yuu kíni no̱ó ña̱yuu ndúkú ndu̱ꞌu ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios.