Search form

San Mateo 11:13

13Ndidaá táꞌa̱n profeta xíꞌín ña̱ káꞌa̱n ley Moisés ni̱ kaꞌa̱n ña̱ kasáꞌá Ndios dándáki na ña̱yuu na̱, ta nda̱ Juan taꞌani ni̱ kaꞌa̱n dión.