Search form

San Mateo 11:14

14Ta ndá kuendá mií ndó ná kakian á kándísa ndó ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌín ndó o ko̱ó, tído káꞌa̱n yuꞌu̱ xíꞌín ndó ña̱ Juan kúú Elías, na̱ ni̱ kaꞌa̱n profeta kasaa̱.