Search form

San Mateo 11:19

19Ta viti ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ña̱yuu yóꞌo, ta sásáꞌan va̱ꞌa na, ta xíꞌi na vino, tído kaá ndo̱ ña̱ kúú ná iin ta̱a nde̱ꞌé, iin ta̱ xíꞌi. Ta kaá taꞌani ndó ña̱ kúú ná iin ra̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín ña̱yuu kíni, xíꞌín ta̱a kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱. Tído na̱ kúú na̱ ndi̱chí, no̱ón kúú na̱ náꞌá ña̱ kómí ndisa na ña̱ ndi̱chí.