Search form

San Mateo 11:24

24Sa̱ꞌá ño̱ó káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu, dá kía̱n kaꞌí cháá ka̱ ví ndoꞌo ndoꞌó o̱ du̱ú ña̱yuu kíni ni̱ sa̱ ndei ñoo Sodoma.