Search form

San Mateo 11:25

Kádii̱ nda̱ꞌo ini Jesús kée na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios

25Mií hora daá ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín Ndios:

―Kékáꞌano yuꞌu̱ mií ní, tatá Ndios, mií ní kúú satoꞌo induú xíꞌín no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, chi̱ ni̱ chi̱káa̱ de̱ꞌé ní ña̱ yóꞌo no̱ó na̱ ndi̱chí, xíꞌín na̱ kátóni̱ ini. Ta ni̱ naꞌa̱ nía̱n no̱ó na̱ ko̱ kátóni̱ va̱ꞌa ini.