Search form

San Mateo 11:27

27’Ta ndidaá ña̱ꞌa ni̱ na̱ki̱ꞌo tatá Ndios noo̱ yúꞌu̱. Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ náꞌá ndá yoo kúú yuꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe Ndios, chi̱ iin tóꞌón miíó tatá Ndios kúú na̱ náꞌá ndá yoo kúúí. Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ náꞌá ndá yoo kúú tatá Ndios, chi̱ iin tóꞌón dini̱ yuꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe na, kúú na̱ náꞌá ñaá, xíꞌín ndi ndáa mií vá ña̱yuu káꞌán yuꞌu̱, na̱ kúú de̱ꞌe Ndios, naꞌi̱n ná noo̱.