Search form

San Mateo 11:29

29Ta kandio nduú ndo̱ yukú xíꞌín yuꞌu̱, dá kati̱ꞌa ndó kee ndó táto̱ꞌon kée yuꞌu̱, chi̱ yuꞌu̱ kúú iin na̱ masó, iin na̱ ndaꞌí ió ini, ta xíꞌín yuꞌu̱, dá koni ndo̱ naniꞌi̱ ndée̱ ndo̱,