Search form

San Mateo 11:5

5Chi̱ nátu̱u no̱ó na̱ ko̱ túu noo̱, ta sa̱ kúu va xíka na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱, ta sa̱ ni̱ ndu̱vii vá ñíi̱ na̱ ndóꞌo kueꞌe̱ téíꞌi̱, ta sa̱ ni̱ na̱tai̱ va do̱ꞌo na̱ ko̱ tái̱ do̱ꞌo, ta ni̱ na̱taki va na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta kásto̱ꞌin to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios xíꞌín ña̱yuu kúndaꞌí.