Search form

San Mateo 12:10

10Ta ñoó nákaa̱ iin ta̱a ni̱ na̱tií iin xoo ndáꞌa̱. Ta kóni̱ ta̱ fariseo niꞌi̱ rá ndi koo dátai̱ kua̱chi ra Jesús no̱ó ta̱ néꞌe choon, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Á kuu nduva̱ꞌa yó ña̱yuu kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱, kaá ley?