Search form

San Mateo 12:11

11Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta, ¿ndi ndáa ndoꞌó, tá ná kankao iin léko ndo̱ ini iin yái̱ tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱, á o̱ kóꞌo̱n taꞌon ndó taó ndo̱ rí?