Search form

San Mateo 12:15

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ taa Isaías saꞌa̱ Jesús

15Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús ña̱ kóni̱ ra̱ kaꞌání ñaá rá, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ iin ka̱ xíán, ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá kuaꞌa̱n na̱. Ta ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús ndidaá na̱ kúꞌu̱.