Search form

San Mateo 12:19

19Ta o̱ na̱á táꞌan taꞌon xi xíꞌín ni iin tóꞌón ña̱yuu, ta o̱ káyuꞌú ni̱ꞌi taꞌon xi,

ta ni ko̱ íin taꞌon xíka keí o̱ kueídóꞌo ña̱ kaꞌa̱n xi̱.