Search form

San Mateo 12:2

2Dá ni̱ xini dao ta̱ fariseo ña̱ kée ra dión, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Yáꞌa ta̱ xíonoo xíꞌín ní kée ra ña̱ ko̱ kánian kee ra kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱.