Search form

San Mateo 12:35

35Dá chi̱ iin ta̱a va̱ꞌa, to̱ꞌon va̱ꞌa ñóꞌo ini nío̱ rá taó ra̱ káꞌa̱n ra̱. Tído iin ta̱a kini, to̱ꞌon kini ñóꞌo ini nío̱ rá taó ra̱ káꞌa̱n ra̱.