Search form

San Mateo 12:36

36Tído yuꞌu̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ naki̱ꞌo ndó kuendá saꞌa̱ ndidaá to̱ꞌon ko̱ chóon ni̱ ka̱nkuei yúꞌu̱ ndo̱ ni̱ kaꞌa̱n ndo̱ tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu.