Search form

San Mateo 12:37

37Dá chi̱ xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n ndo̱, kédaá xíꞌín ndó, dá kando̱o va̱ꞌa ndó noo̱ Ndios. Ta xíꞌín to̱ꞌon káꞌa̱n taꞌani ndó kédaá xíꞌín ndó, dá kando̱o ndó kakuu ndó ña̱yuu ió kua̱chi noo̱ ná.