Search form

San Mateo 12:38

Yóꞌo ni̱ xika̱ ña̱yuu ña̱ kee Jesús iin ña̱ ndato

38Dá ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ dánaꞌa̱ ley xíꞌín dao ta̱ fariseo, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Maestro, kóni̱ ndu̱ ña̱ kee ní iin ña̱ ndato noo̱ ndúꞌu̱.