Search form

San Mateo 12:40

40Chi̱ táto̱ꞌon oni̱ nduú, oni̱ ñoó ni̱ sa̱ káa̱ Jonás ti̱i ti̱yaká káꞌano, ki̱ꞌo dión taꞌani koni ndo̱ kakaa̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo ti̱xi ñóꞌo̱ oni̱ nduú, oni̱ ñoó.