Search form

San Mateo 12:9

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ni̱ na̱tií ndáꞌa̱

9Dá ni̱ na̱kiꞌin Jesús kuaꞌa̱n na̱. Ta ni̱ saa̱ na̱ ni̱ ku̱ꞌu na ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó.