Search form

San Mateo 13:11

11Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Dá chi̱ noo̱ ndo̱ꞌó va ni̱ xi̱ꞌo Ndios ña̱ kandaa̱ ini ndo̱ ña̱ náꞌá mií ná sa̱ꞌá ndi kee na dándáki na. Tído ko̱ xíꞌo Ndios noo̱ dao ka̱ ña̱yuu ña̱ kandaa̱ ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo.