Search form

San Mateo 13:12

12Dá chi̱ ndi ndáa na̱ ni̱ na̱tiin to̱ꞌon káꞌi̱n, no̱ón kúú na̱ natiin ña̱ kandaa̱ cháá ka̱ ini na̱. Tído ndi ndáa na̱ ko̱ xi̱ín natiin ña, no̱ón kúú na̱ di̱tá diꞌa Ndios cháá ña̱ kándaa̱ ini na̱.