Search form

San Mateo 13:15

15Chi̱ ni̱ ndukáxí nda̱ꞌo nío̱ na̱ ñoo yóꞌo,

ta ko̱ xíꞌo na mií ná kueídóꞌo na,

ta ni̱ sadi taꞌani na noo̱ ná,

dá ná o̱ ko̱ní na̱ xíꞌín noo̱ ná,

ta ni o̱ kueídóꞌo na xíꞌín do̱ꞌo na,

ta ni o̱ kátóni̱ taꞌon ini na̱,

ta ni o̱ nándió kuéi na noo̱ yúꞌu̱, dá nduva̱ꞌi na̱.