Search form

San Mateo 13:18

Nákani Jesús ndi dándáki ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ sa̱ꞌá ta̱a xíti

18―Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó, chi̱ koꞌi̱n kasto̱ꞌin xíꞌín ndó ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ da̱kíꞌin táꞌin ni̱ da̱náꞌi̱ noo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ta̱ xíti ñoó.