Search form

San Mateo 13:19

19Táꞌa̱n ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n saꞌa̱ ndi kée Ndios dándáki na ña̱yuu, ta ko̱ xíꞌo na mií ná kandaa̱ ini na̱án, dá kía̱n kasaa̱ ña̱ uꞌu̱, ta dítá váán to̱ꞌon Ndios, ña̱ ni̱ ka̱nkao nío̱ ná. Dión dándáki yuꞌú íchi̱ ñoó no̱ó ni̱ kue̱i dao tata ñoó.