Search form

San Mateo 13:21

21Tído ko̱ ta̱ꞌón yo̱ꞌan ini nío̱ ná, sa̱ꞌá ño̱ó tóó vá kándísa naa̱n. Chi̱ tá ve̱i ta̱ndóꞌó ndóꞌo na, o tá kásáꞌá ña̱yuu kéndava̱ꞌa na xíꞌín ná sa̱ꞌá ña̱ kándísa naa̱n, kúú dánkoo va naa̱n.