Search form

San Mateo 13:34

Ña̱ yóꞌo nákani ndiva̱ꞌa dánaꞌa̱ Jesús dión

34Ta dión ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús dao ka̱ ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Ta ko̱ ní sá dánaꞌa̱ taꞌon na tá ko̱ ní sá dákíꞌin táꞌan na dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon ni̱ sa̱ da̱náꞌa̱ na̱.