Search form

San Mateo 13:38

38Ta ñoꞌó xítí ñóó kúú ñayuú yóꞌo, ta tata tirió va̱ꞌa ñoó kúú ndidaá ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, ta tirió kuéi̱ ñoó kúú na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ uꞌu̱.