Search form

San Mateo 13:40

40Dá chi̱ táto̱ꞌon ni̱ kee ra ni̱ toꞌon ra tirió kuéi̱ no̱ñóꞌo̱ rá, ta ni̱ ndiꞌi ni̱ chi̱ñóꞌo̱ ra̱án noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱, ki̱ꞌo dión koo tá ná kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi.