Search form

San Mateo 13:41

41Chi̱ tandaꞌá na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo ángel kéchóon noo̱ ná kii na naka̱xi na ña̱yuu ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, ta taó xóo na ndidaá na̱ kédaá xíꞌín ña̱yuu na̱, dá kée na kua̱chi xíꞌín ndidaá na̱ kée ña̱ kini.