Search form

San Mateo 13:47

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús saꞌa̱ iin ñóno̱

47’Táto̱ꞌon ki̱ꞌo dándáki Ndios ña̱yuu na̱ kíán táto̱ꞌon iin ñóno̱, ña̱ kía̱n chírnee ra ini ta̱ñoꞌo̱, ta ndi ndáa mií vá ti̱yaká sárnee noo̱án.