Search form

San Mateo 13:48

48Tá ni̱ chití noo̱án, dá taó ra̱án yuꞌú ta̱kui̱í, dá kandei ra ka̱xi ra ti̱yaká taán ra̱ ini ti̱yika̱ rá, ta kirí ko̱ váꞌa taó xóo ra.