Search form

San Mateo 13:53

Diꞌa ni̱ ndoꞌo Jesús tá ni̱ noꞌo̱ na̱ ñoo Nazaret

53Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús ndidaá to̱ꞌon yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱.