Search form

San Mateo 13:8

8Ta kúú dao ka̱ tata ñoó ni̱ kue̱i noo̱ kúú ñoꞌó va̱ꞌa. Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo noni̱ ni̱ xi̱ꞌoan, dá chi̱ iin ciento noni̱ ni̱ xi̱ꞌo dao tata yóꞌo, ta dao ka̱a̱n ni̱ xi̱ꞌo oni̱ diko noni̱, ta dao ka̱a̱n ni̱ xi̱ꞌo oko̱ uxi̱a̱n.