Search form

San Mateo 14:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xiꞌi̱ Juan, na̱ sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu

1Tiempo daá ñóó ni̱ niꞌi̱ tóꞌon rey Herodes saꞌa̱ ndidaá ña̱ ndato kée Jesús.