Search form

San Mateo 14:31

31Dá ni̱ tiin na ndáꞌa̱ rá ni̱ ka̱neꞌe na, dá kaá na̱ xíꞌín rá:

―Cháá nda̱ꞌo kándéé ino̱n yuꞌu̱. ¿Ndiva̱ꞌa ni̱ na̱kani kuáchi̱ ino̱n?