Search form

San Mateo 14:33

33Dá ni̱ na̱tuu yati ndidaá ta̱a ñóꞌo ini barco ñoó noo̱ Jesús, ta ni̱ sa̱ nda̱ño̱ꞌo ñaá rá, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa de̱ꞌe Ndios kúú mií ní.