Search form

San Mateo 14:34

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús na̱ kúꞌu̱ ndéi chí kuendá Genesaret

34Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ chi̱kaꞌanda na̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó, dá ni̱ saa̱ na̱ noo̱ kúú kuendá Genesaret.