Search form

San Mateo 15:12

12Dá ni̱ na̱tuu yati ta̱a xíonoo xíꞌín ná, dá ni̱ kaa ra̱:

―¿Á náꞌá ní ña̱ ni̱ tarꞌuꞌu̱ nda̱ꞌo ini ta̱ fariseo sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ní dión?