Search form

San Mateo 15:14

14Ná dáꞌa ni nakani ini ndo̱ saꞌa̱ rá, chi̱ ta̱a ko̱ túu noo̱ vá kúú rá, ta tíin ndaa ra̱ dao ka̱ na̱ ko̱ túu noo̱. Chi̱ tá tíin ndaa iin ta̱a ko̱ túu noo̱ iin ka̱ ta̱ ko̱ túu noo̱, dá kía̱n ndi nduú ra̱ kue̱i ini yái̱.