Search form

San Mateo 15:22

22Ñoó ni̱ ka̱sáa̱ iin ñáꞌa̱, ta kíán iin ñáꞌa̱ kuendá Canaán. Ta ni̱ kixián iin ñoo lóꞌo̱ nákaa̱ yati ñoó. Dá ni̱ ka̱yuꞌán Jesús:

―Tatá, mií ní na̱ kúú de̱ꞌe na̱ veꞌe rey David, kuꞌu̱ ini ní sa̱ꞌá yuꞌu̱, chi̱ ndóꞌo nda̱ꞌo nío̱ de̱ꞌe diꞌíi̱ kée iin espíritu kini.